Prekinio ženklo registravimas

   

Prekių ženklas – bet koks žymuo, kurio paskirtis – atskirti vieno asmens prekes arba paslaugas nuo kito asmens prekių arba paslaugų ir kurį galima pavaizduoti grafiškai.

Kas gali būti ženklu?

Ženklas gali būti sudarytas iš šių žymenų: žodžių, asmenų pavardžių, vardų, meninių pseudonimų, juridinių asmenų pavadinimų, šūkių, raidžių, skaitmenų, piešinių, emblemų, erdvinių formų (gaminių išorinio vaizdo, jų pakuotės ar talpyklos), spalvos ar spalvų derinio, jų kompozicijos, bet kokio išvardintų žymenų derinio.

Prekinio ženklo registravimas:

  • konsultuojame prekių ženklų registravimo klausimais;
  • rengiame paraiškas ir kitus dokumentus dėl prekių ženklų registracijos Lietuvoje;
  • įvertiname pageidaujamo registruoti prekių ženklo atitikimą teisės aktų reikalavimams;
  • atstovaujame Valstybiniame patentų biure prekių ženklo registracijos proceso metu.

Terminai ir procedūros:

  • 1 mėn. – prekių ženklo paraiškos ekspertizė (ženklui suteikiama laikina teisinė apsauga);
  • 6 mėn. – prekių ženklo ekspertizė (ženklas įrašomas į Prekių ženklų registrą);
  • 3 mėn. – prekių ženklo registracijos liudijimo išdavimas.

Prekių ženklas gali būti naudojamas atlikus paraiškos ekspertizę, t.y. po 1 mėn.

Išlaidos prekių ženklo registravimui Lietuvoje:

  • 200 € (+20 € už kiekvieną papildomą klasę) mūsų paslaugos prekių ženklo registravimui Lietuvoje;
  • 180 € (+40 € už kiekvieną papildomą prekių ir (ar) paslaugų klasę) paraiškos įregistruoti prekių ženklą mokestis Valstybiniam patentų biurui.