Mes teiskiame visas teisnes paslaugas Jums ir Jūsų įmonei.

LAW EXPERT
Visos nekilnojamo turto paslaugos

Aš galiu Jusms profesionaliai, geriausia kaina,
parduoti ar išnuomoti Jūsų nekilnojamąjį turtą.
WWW.NTMAPS.LT
Mes kuriame tinklapius, el. parduotuves.
WWW.SITESEXPERT.LT

Viešosios įstaigos steigimas

Viešoji įstaiga (VšĮ) — pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. VšĮ tikslas — tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo, mokymo ir mokslinę, kultūrinę, sveikatos priežiūros, aplinkos apsaugos, sporto plėtojimo, socialinės ar teisinės pagalbos teikimo, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą. VšĮ turi teisę verstis įstatymų nedraudžiama ūkine komercine veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su jos veiklos tikslais.

Pagrindiniai viešosios įstaigos steigimo ir veiklos principai

 • Tai pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo
 • Tikslas — tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo, mokymo ir mokslinę, kultūrinę, sveikatos priežiūros, aplinkos apsaugos, sporto plėtojimo, socialinės ar teisinės pagalbos teikimo, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą
 • Viešoji įstaiga turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti.

Viešosios įstaigos steigėjai (nariai)

 • Steigėjais gali būti 18 metų sulaukę fiziniai ir/ar juridiniai asmenys
 • Viešosios įstaigos steigėjai, nustatyta tvarka perdavę viešajai įstaigai įnašą, tampa jos dalininkais

Viešosios įstaigos valdymo organai

 • Viešoji įstaiga turi turėti visuotinį dalininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą – vadovą
 • Viešojoje įstaigoje gali būti sudaromas kolegialus valdymo organas: taryba, valdyba

Viešosios įstaigos pelnas

Viešosios įstaigos gautas pelnas gali būti naudojamas tik viešosios įstaigos įstatuose nustatytiems veiklos tikslams siekti. Viešosios įstaigos pelnas negali būti skiriamas dalininkams, viešosios įstaigos organų nariams, darbuotojų premijoms

Teisinis reglamentavimas

Asociacijos steigimo ir veiklos principus reglamentuoja LR civilinis kodeksas (Antroji knyga) ir Viešųjų įstaigų įstatymas

Privalomi dokumentai steigiant VŠĮ

 • Steigimo sutartis (aktas)
 • Įstatai
 • Protokolas
 • Kiti dokumentai