Mes teiskiame visas teisnes paslaugas Jums ir Jūsų įmonei.

LAW EXPERT
Visos nekilnojamo turto paslaugos

Aš galiu Jusms profesionaliai, geriausia kaina,
parduoti ar išnuomoti Jūsų nekilnojamąjį turtą.
WWW.NTMAPS.LT
Mes kuriame tinklapius, el. parduotuves.
WWW.SITESEXPERT.LT

UAB steigimas

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ – įmonė, kurios kapitalas suskirstytas į dalis, vadinamas akcijomis. Tai yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Uždarosios akcinės bendrovės įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 2500 Eur. Joje turi būti ne daugiau kaip 250 akcininkų. Uždarosios akcinės bendrovės akcijos negali būti platinamos bei jomis prekiaujama viešai, jei įstatymai nenustato kitaip. Bendrovės steigėjais gali būti ir fiziniai, ir juridiniai asmenys. Kiekvienas bendrovės steigėjas turi įsigyti bendrovės akcijų ir tapti jos akcininku.

Pagrindiniai UAB steigimo ir veiklos principai

 • Akcininku (steigėju) gali būti bet kokios valstybės fiziniai ir juridiniai asmenys
 • Akcininkų skaičius nuo 1 iki 250 asmenų
 • Minimalus įstatinio kapitalo dydis 2500 Eur
 • Vadovu gali būti bet kokios pilietybės fizinis asmuo
 • Su vadovu sudaroma darbo sutartis. Vadovui leidimas darbui nereikalingas
 • UAB pavadinimas turi būti sudarytas laikantis lietuvių kalbos taisyklių. Registruojami ir pavadinimai užsienio kalba
 • UAB pavadinimas negali sutapti su kito juridinio asmens pavadinimu ar prekių ženklu
 • UAB akcininkai turi teisę gauti pelno dalį (dividendą) proporcingai turimų akcijų nominaliai vertei. Dividendus mokėti avansu draudžiama
 • UAB akcijas galima parduoti, dovanoti, mainyti
 • Likvidavimo procedūra trunka 4-6 mėnesius

UAB valdymo organai

 • Visuotinis akcininkų susirinkimas, taryba, valdyba ir vadovas. Dažniausiai pasirenkama valdymo struktūra: visuotinis akcininkų susirinkimas ir vadovas

Teisinis reglamentavimas

 • UAB steigimo ir veiklos principus reglamentuoja LR civilinis kodeksas (Antroji knyga) ir Akcinių bendrovių įstatymas

Privalomi dokumentai steigiant UAB

 • Steigimo sutartis (arba aktas)
 • Įstatai
 • Protokolas
 • Kiti dokumentai