Mes teiskiame visas teisnes paslaugas Jums ir Jūsų įmonei.

LAW EXPERT
Visos nekilnojamo turto paslaugos

Aš galiu Jusms profesionaliai, geriausia kaina,
parduoti ar išnuomoti Jūsų nekilnojamąjį turtą.
WWW.NTMAPS.LT
Mes kuriame tinklapius, el. parduotuves.
WWW.SITESEXPERT.LT

Tikrosios ūkinės bendrijos steigimas

Tikroji ūkinė bendrija – tai neribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, kurios visi dalyviai yra tikrieji nariai ir kuri įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per tikruosius narius.

Pagrindiniai tikrosios ūkinės bendrijos steigimo ir veiklos principai

  • Tai neribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo
  • Bendrijos tikrieji nariai pagal bendrijos prievoles atsako solidariai visu savo turtu
  • Bendrijos steigėjais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, kurių turi būti nuo 2 iki 90
  • Bendrijos steigėjais negali būti kitų bendrijų tikrieji nariai, IĮ savininkai, valstybė, savivaldybės, valstybės įmonės, biudžetinės įstaigos, taip pat ūkinės bendrijos ir individualios įmonės

Tikrosios ūkinės bendrijos steigimas

Sudaroma jungtinės veiklos sutartis, kurią pasirašo visi steigėjai. Jungtinės veiklos sutartyje, sutinkamai su įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimais, nustatomos ūkinės bendrijos narių teisės ir pareigos bei kitos sąlygos. Prieš registruojant bendriją, notaras turi patvirtinti prašyme registruoti bendrovę surašytų duomenų tikrumą, įstatų atitiktį įstatymų reikalavimams ir faktą, kad ūkinę bendriją registruoti galima. Tam, kad notaras galėtų atlikti tokį patvirtinimą, jam pateikiami nustatyti dokumentai.Ūkinė bendrija yra laikoma įsteigta nuo jos įregistravimo Juridinių asmenų registre.

Teisinis reglamentavimas

Tikrosios ūkinės bendrijos steigimo ir veiklos principus reglamentuoja LR civilinis kodeksas (Antroji knyga) ir Ūkinių bendrijų įstatymas.

Privalomi dokumentai steigiant tikrąją ūkinę bendriją

  • Jungtinės veiklos sutartis
  • JAR formos
  • Kiti dokumentai