Mes teiskiame visas teisnes paslaugas Jums ir Jūsų įmonei.

LAW EXPERT
Visos nekilnojamo turto paslaugos

Aš galiu Jusms profesionaliai, geriausia kaina,
parduoti ar išnuomoti Jūsų nekilnojamąjį turtą.
WWW.NTMAPS.LT
Mes kuriame tinklapius, el. parduotuves.
WWW.SITESEXPERT.LT

Procesinių dokumentų rengimas

Procesiniu dokumentų rengimas – tai sudėtingas procesas, reikalaujantis specialių teisinių žinių ir įgūdžių. Ruošiant teisinius dokumentus yra būtina užtikrinti jų atitikimą Lietuvos Respublikos norminių aktų reikalavimams. Būtina pažymėti, kad tik tinkamai ir kruopščiai parengti vekseliai, prašymai išduoti vykdomuosius įrašus, pareiškimai dėl teismo įsakymo išdavimo, ieškiniai, priešieškiniai, prašymai dėl ikiteisminio tyrimo inicijavimo ar kiti procesiniai dokumentai, gali užtikrinti sklandų ir sėkmingą įmonės veiklos vykdymą bei galimą debitorinių įsiskolinimų išieškojimo procesą

Padėsime profesionaliai Jums parengti šiuos procesinius dokumentus

 • pareiškimus, ieškinius, atsiliepimus į ieškinius, priešieškinius
 • dublikus (ieškovo atsiliepimai į atsakovo pareikštą atsiliepimą)
 • triplikus (atsakovo atsiliepimai į dubliką)
 • apeliacinius skundus, atsiliepimus į apeliacinius skundus
 • kasacinius skundus, atsiliepimus į kasacinius skundus

Procesinius dokumentus dėl

 • dėl palikimo atsisakymo/ palikimo priėmimo
 • dėl nustatyto termino palikimui priimti pratęsimo
 • dėl juridinio reikšmę turinčio fakto nustatymui, kad palikimas buvo priimtas faktiškai jį  pradėjus jį valdyti
 • dėl kitų juridinę reikšmę faktų nustatymo
 • dėl sutikimo perleisti šeimos turtą
 • dėl teismo įsakymo išdavimo
 • dėl skolos priteisimo
 • dėl neturtinės / turtinės žalos atlyginimo
 • dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu
 • sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių
 • dėl santuokos nutraukimo dėl vieno sutuoktinio kaltės
 • dėl santuokos nutraukimo vieno sutuoktinio prašymu
 • dėl nepilnamečio vaiko (vaikų) gyvenamosios vietos nustatymo
 • dėl bendravimo tvarkos su nepilnamečiu vaiku (vaikais) nustatymo
 • dėl išlaikymo priteisimo
 • dėl išlaikymo dydžio pakeitimo,  jeigu po teismo sprendimo, kuriuo buvo priteistas išlaikymas, priėmimo iš esmės pasikeitė šalių turtinė padėtis
 • dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu ir globos nustatymo, gobėjo nustatymo
 • dėl fizinio asmens pripažinimo ribotai veiksniu ir rūpybos nustatymo, rūpintojo paskyrimo
 • dėl fizinio asmens paskelbimo mirusiu
 • dėl fizinio asmens pripažinimo nežinia kur esančiu
 • dėl nepilnamečio pripažinimo veiksniu (emancipuotu)
 • dėl teismo leidimo įkeisti butą (namą) išdavimo
 • dėl teismo leidimo parduoti butą (namą) išdavimo
 • dėl teismo leidimo priimti palikimą nepilnamečio vaiko vardu išdavimo
 • dėl iš dalies atleisti nuo žyminio mokesčio sumokėjimo
 • dėl žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo
 • dėl civilinės bylos nagrinėjimo atidėjimo
 • dėl praleisto termino ieškiniui, skundui ar kt. dokumentui paduoti atnaujinimo
 • pareiškimas dėl vykdomojo rašto ir (ar) dėl kelių vykdomųjų raštų pagal vieną teismo sprendimą išdavimo

KITUS DOKUMENTUS