Po svarstymo pritarta Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimams

Seimas po svarstymo pritarė Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pataisoms (projektas Nr. XIIIP-1219(2), kuriomis numatoma įtvirtinti socialinio draudimo įmokų „atostogas“.

Pagal svarstomus pakeitimus individualių įmonių savininkai, mažųjų bendrijų nariai, ūkinių bendrijų tikrieji nariai, ūkininkai bei jų partneriai ir asmenys, vykdantys individualią veiklą, vienerius metus nuo pirmosios veiklos pradžios galės nemokėti socialinio draudimo įmokų.

Projektu numatoma įtvirtinti ūkininkams ir jų partneriams maksimalias pajamų sumas, nuo kurių nemokamos socialinio draudimo įmokos: 2018 metais 14 vidutinių šalies darbo užmokesčių per kalendorinius metus, 2019-aisiais ir vėlesniais – 28 vidutiniai šalies darbo užmokesčiai.

Pataisomis ketinama nustatyti pensijų, ligos ir motinystės socialinio draudimo įmokų „grindis“ už samdomą darbą dirbančius asmenis. Numatoma nustatyti, kad ne visą darbo laiką dirbančių asmenų socialinio draudimo įmokos būtų skaičiuojamos ir mokamos nuo sumos, ne mažesnės negu minimalusis darbo užmokestis. Šios socialinio draudimo įmokos būtų skaičiuojamos nuo mažesnio negu minimalusis darbo užmokestis sumos, jeigu atitinkamą mėnesį asmuo buvo draustas pas kitą draudėją arba gavo socialinio draudimo pensiją, arba jeigu asmuo yra ne vyresnis nei 24 metų. Socialinio draudimo įmokos taip pat būtų skaičiuojamos nuo mažesnės sumos, jeigu darbuotojui priskaičiuotas faktiškas darbo užmokestis yra mažesnis negu minimalusis darbo užmokestis dėl to, kad darbuotojas dalį jam priklausančio dirbti laiko nedirbo dėl nedraudiminio laikotarpio arba gavo ligos, motinystės, tėvystės arba motinystės (tėvystės) išmoką.

Projektu numatoma suvienodinti socialinio draudimo įmokas visoms savarankiškai dirbančiųjų asmenų kategorijoms, nustatant, kad šie asmenys moka pensijų socialinio draudimo įmokas nuo pusės gautų mokestinių pajamų.

 Siekiant užtikrinti minimalias ligos, motinystės ir nedarbo socialinio draudimo išmokas siūloma nustatyti, kad savarankiškai dirbantys asmenys minėtų draudimo rūšių įmokas moka nuo savo reikmėms išsiimamų sumų, tačiau ne mažesnių nei minimali mėnesinė alga.

Verslo liudijimus turintiems asmenims, veiklą vykdantiems trumpesniais nei mėnesis laikotarpiais, planuojama sudaryti galimybę susimokėti socialinio draudimo įmokas už visą kalendorinį mėnesį.

Po svarstymo už naujas nuostatas balsavo 64 Seimo nariai, prieš – 3, susilaikė 26 parlamentarai. Tam, kad jos būtų priimtos, Seimas turės balsuoti dar kartą.