Mes teiskiame visas teisnes paslaugas Jums ir Jūsų įmonei.

LAW EXPERT
Visos nekilnojamo turto paslaugos

Aš galiu Jusms profesionaliai, geriausia kaina,
parduoti ar išnuomoti Jūsų nekilnojamąjį turtą.
WWW.NTMAPS.LT
Mes kuriame tinklapius, el. parduotuves.
WWW.SITESEXPERT.LT

Pertvarkymas

Pertvarkymas — tai juridinio asmens (įmonės, bendrovės, įstaigos, organizacijos ar pan.) teisinės formos pakeitimas, kai naujos teisinės formos juridinis asmuo perima visas pertvarkyto juridinio asmens teises ir pareigas. Pertvarkymo metu juridinis asmuo nėra likviduojamas, pasikeičia tik juridinio asmens teisinė forma. Nepaisant to, kokia bus naujo juridinio asmens teisinė forma, pertvarkomo juridinio asmens dalyviai (savininkas, akcininkai, dalininkai, nariai ir pan.) trejus metus yra subsidiariai atsakingi pagal pertvarkomo juridinio asmens prievoles, atsiradusias iki naujos teisinės formos juridinio asmens įregistravimo juridinių asmenų registre.

Kokios įmonės gali būti pertvarkomos

 • Akcinė bendrovė (AB) ir uždaroji akcinė bendrovė gali būti pertvarkomos į: UAB, IĮ, viešąją įstaigą (VšĮ), valstybės įmonę, savivaldybės įmonę, žemės ūkio bendrovę, kooperatinę bendrovę (kooperatyvą), tikrąją ūkinę bendriją, komanditinę ūkinę bendriją
 • Individuali įmonė gali būti pertvarkoma į: AB, UAB, VšĮ
 • Viešoji įstaiga gali būti pertvarkoma į: biudžetinę įstaigą, taip pat labdaros ir paramos fondą
 • joint activity (partnership) agreements,
 • contracting agreements,
 • marriage agreements,
 • lease agreements,
 • commodate agreement,
 • loan agreements,
 • donation agreements,
 • other agreements.

Pertvarkymo tvarka

 • Sudaromas pertvarkymo balansas
 • Priimamas sprendimas dėl pertvarkymo
 • Apie sprendimą pertvarkyti turi būti viešai paskelbta
 • Kreditoriams pareikalavus turi būti papildomai užtikrintas prievolių įvykdymas
 • Pertvarkomos įmonės statusas įregistruojamas juridinių asmenų registre
 • Įstatus tvirtina notaras
 • Patvirtinti įstatai pateikiami juridinių asmenų registrui

Pertvarkomos įmonės įstatinis kapitalas gali būti formuojamas

 • Turtu – turtas privalo būti įvertintas nepriklausomų turto vertintojų
 • Pinigininėmis lėšomis

Individualios įmonės pertvarkytas į UAB

Parenkamas naujas pavadinimas
Sudaromas pertvarkomos įmonės balansas
(įmonės pertvarkymas bus galimas tik jei įmonės turtas, atėmus visus jos įsipareigojimus, yra ne mažesnis nei 2500 Eur (eilutė Nuosavas kapitalas įmonės balanse)

Jei bendrovės įstatinis kapitalas formuojamas iš įmonės turto (nepiniginiais įnašais), turtas turi būti įvertintas nepriklausomo turto vertintojo.

Jei bendrovės įstatinis kapitalas formuojamas įmonėje esančiais pinigais (piniginiais įnašais), turto vertinimo nereikia.

Pasirašomi dokumentai dėl pertvarkymo.

Viešai paskelbiama apie sprendimą pertvarkyti įmonę:

 • arba 3 kartus viešai (dažniausia dienraštyje; jei nėra nuostatų – respublikiniame, jei nuostatai yra – nurodytame nuostatuose) ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais
 • arba 1 kartą viešai (dažniausia dienraštyje; jei nėra nuostatų – respublikiniame, jei nuostatai yra – nurodytame nuostatuose) ir pranešama visiems įmonės kreditoriams registruotais laiškais arba pasirašytinai

VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registreįregistruojamas pertvarkomos įmonės statusas.
(tą pačią dieną, kai pasirodo pirmasis viešas skelbimas)

Dokumentai pasirašomi pas notarą.

Notarui reikia pateikti:

 • įmonės nuostatus (jei turi) ir įmonės registracijos pažymėjimą (jei turi)
 • sprendimą dėl pertvarkymo
 • jei keičiasi buveinės adresas – patalpų savininko sutikimą dėl buveinės adreso suteikimo

(juridinio asmens išduotas sutikimas turi būti patvirtintas juridinio asmens vadovo parašu ir juridinio asmens antspaudu; fizinio asmens išduotas sutikimas turi būti patvirtintas notaro. Jei patalpos yra įkeistos, turi būti pateiktas hipotekos kreditoriaus (dažniausiai banko) sutikimas dėl patalpų buveinės adresui suteikimo)

 • įmonės balansą
 • viešus skelbimus, kuriuose skelbta apie sprendimą pertvarkyti įmonę
 • jei įmonės kreditoriams apie pertvarkymą pranešta raštu:
  • kreditorių sąrašą paskelbimo apie pertvarkymą dienai
  • pašto siuntų dokumentus, įrodančius, kad kreditoriams pranešta apie pertvarkymą (kartu turi būti pridėta ir siųsto pranešimo kopija – forma)
 • pažymą, kad įmonių kreditoriai nesikreipė į įmonę dėl prievolių įvykdymo papildomo užtikrinimo, prievolių nutraukimo ar jų įvykdymo prieš terminą

arba pažymą, kad įmonės kreditoriai kreipėsi dėl minėtų veiksmų į įmonę ir prievolių įvykdymas kreditoriams buvo papildomai užtikrintas, prievolės buvo
nutrauktos arba įvykdytos prieš terminą

 • naujus bendrovės įstatus
 • akcininkų sąrašą
 • savininko asmens dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) kopiją;
 • vadovo asmens dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) kopiją;
 • Registrų centro Juridinių asmenų registro pranešimą apie laikiną pavadinimo įtraukimą (jei toks pranešimas buvo užsakytas);
 • kitus dokumentus (priklausomai nuo pertvarkomos įmonės ypatumų).

Vykstama į VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registrą ir pateikiami dokumentai tolesnei registracijai
Iš VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro atsiimami įregistruoti uždarosios akcinės bendrovės dokumentai