Pakeistas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymas dėl leidimų išd

Š. m. sausio 3 d. įsigalioja vidaus reikalų ministro 2017-01-02 įsakymas Nr. 1V-1 ,,Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 1V-329 ,,Dėl leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, keitimo, panaikinimo, taip pat įvertinimo, ar santuoka, registruota partnerystė, įvaikinimas ar įmonė yra fiktyvūs, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR i. k. 2017-00109). Tekstą rasite

čia.

Šiuo įsakymu reglamentuojama užsieniečio prašymo išduoti arba pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ir pridedamų dokumentų pateikimo procedūra, kuri keičiama įgyvendinant 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojusias Lietuvos Respublikos įstatymo ,,Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pataisas.