Mes teiskiame visas teisnes paslaugas Jums ir Jūsų įmonei.

LAW EXPERT
Visos nekilnojamo turto paslaugos

Aš galiu Jusms profesionaliai, geriausia kaina,
parduoti ar išnuomoti Jūsų nekilnojamąjį turtą.
WWW.NTMAPS.LT
Mes kuriame tinklapius, el. parduotuves.
WWW.SITESEXPERT.LT

Leidimas nuolat gyventi Lietuvoje

Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi Europos Sąjungoje (leidimas nuolat gyventi) – dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę gyventi Lietuvos Respublikoje ir patvirtinantis užsieniečio nuolatinio gyventojo statusą.
Leidimas nuolat gyventi įforminamas 5 metams, o praėjus šiam terminui – keičiamas.

Leidimo nuolat gyventi išdavimo pagrindai

 • Turi teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę
 • Asmuo yra lietuvių kilmės
 • Asmuo atvyko gyventi į Lietuvos Respubliką kartu su Lietuvos Respublikos piliečiu kaip jo šeimos narys
 • Asmuo neteko Lietuvos Respublikos pilietybės, tačiau gyvena Lietuvos Respublikoje
 • Asmuo yra vaikas iki 18 metų ir jo tėvai ar vienas iš jų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Lietuvos Respublikoje, arba turi leidimą nuolat gyventi
 • Asmuo gavo pabėgėlio statusą Lietuvos Respublikoje
 • Asmuo pragyveno Lietuvos Respublikoje be pertraukos pastaruosius 5 metus ir turėjo leidimą laikinai gyventi
 • Asmuo pragyveno Europos Sąjungos valstybėje narėje be pertraukos pastaruosius 5 metus, iš kurių ne mažiau kaip 2 metus be pertraukos – Lietuvos Respublikoje, ir turėjo leidimą laikinai gyventi
 • Kiti atvejai

Privalomi dokumentai leidimui nuolat gyventi Lietuvoje

Leidimui nuolat gyventi įforminti užsienietis, išskyrus užsienietį, kuris gavo pabėgėlio statusą Lietuvos Respublikoje, turi pateikti:

 • nustatytos formos prašymą
 • galiojantį kelionės dokumentą
 • dvi tapačias užsieniečio amžių atitinkančias nuotraukas
 • sveikatos draudimą patvirtinantį dokumentą
 • kiti dokumentai

Taip pat privaloma:

 • Valstybinės lietuvių kalbos bei LR Konstitucijos pagrindų egzaminų išlaikymas. Nuo egzamino atleidžiami asmenys 75 ir daugiau metų
 • Lėšų pragyvenimui šaltinio pagrindimas
 • Duomenys apie gyvenamąją patalpą

Užsienietis asmeniškai atvyksta atsiimti leidimo nuolat gyventi į teritorinės policijos įstaigos migracijos padalinį, kuriam pateikė prašymą įforminti leidimą nuolat gyventi ar prašymą pakeisti leidimą nuolat gyventi, išskyrus šiuos atvejus:

 • jeigu užsienietis yra Lietuvos Respublikoje, tačiau negali pats atvykti į teritorinės policijos įstaigos migracijos padalinį, tai leidimą nuolat gyventi gali paimti ir užsieniečio įgaliotas asmuo, pateikęs notarine ar jai prilyginta forma patvirtintą įgaliojimą, savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir užsieniečio galiojantį kelionės dokumentą
 • neveiksnaus užsieniečio leidimą nuolat gyventi paima jo globėjas ar kitas teisėtas atstovas, pateikęs paskyrimą globėju ar kitą teisėtą atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
 • paimti užsieniečio iki 16 metų leidimą nuolat gyventi turi, o užsieniečio nuo 16 iki 18 metų gali vienas iš tėvų, pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba globėjas (rūpintojas) ar kitas teisėtas atstovas, pateikęs paskyrimą globėju (rūpintoju) ar kitą teisėtą atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą