Mes teiskiame visas teisnes paslaugas Jums ir Jūsų įmonei.

LAW EXPERT
Visos nekilnojamo turto paslaugos

Aš galiu Jusms profesionaliai, geriausia kaina,
parduoti ar išnuomoti Jūsų nekilnojamąjį turtą.
WWW.NTMAPS.LT
Mes kuriame tinklapius, el. parduotuves.
WWW.SITESEXPERT.LT

Leidimas laikinai gyventi Lietuvoje

Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje – tai dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę laikinai gyventi LietuvosRespublikoje jame nurodytą laiką. Leidimas laikinai gyventi išduodamas užsieniečiui, kuris nėra Europos Sąjungos valstybės narės pilietis. Leidimas laikinai gyventi paprastai išduodamas vieneriems metams, tačiau gali būti išduotas ir kitokiam laikui. Lietuvių kilmės asmenims ir užsieniečiams, išsaugojusiems teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę, leidimas laikinai gyventi išduodamas penkeriems metams. Užsienietis turi teisę pasirinkti gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, ją keisti, išvykti iš Lietuvos Respublikos ir į ją grįžti leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiu. Apie savo gyvenamosios vietos pasikeitimus užsienietis privalo pranešti teritorinės policijos įstaigos migracijos padaliniui.

Leidimas laikinai gyventi gali būti išduodamas užsieniečiui, jeigu

 • jis išsaugojo teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę
 • jis yra lietuvių kilmės užsienietis
 • yra šeimos susijungimo atvejis
 • jis ketina dirbti
 • jis ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą
 • jis ketina užsiimti teisėta veikla
 • jis ketina mokytis
 • yra nustatyta globa (rūpyba)
 • jis yra ar buvo prekybos žmonėmis auka ir bendradarbiauja su ikiteisminio tyrimo įstaiga arba teismu kovojant su prekyba žmonėmis ar su nusikaltimais, susijusiais su prekyba žmonėmis
 • jis ketina atlikti mokslinius tyrimus
 • jis kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje yra įgijęs ilgalaikio gyventojo statusą ir turi tos valstybės išduotą leidimą gyventi

Teisinis reglamentavimas

Leidimus gyventi Lietyuvoje bei užsieniečių teisinę padėtį reglamentuojantis įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“

Leidimo laikinai gyventi Lietuvoje privalumai

 • Leidimas gyventi Lietuvoje, leidžia jo turėtojui atvykti į Šengeno zonos šalis ir būti ten neribotą laiką, tačiau tik leidimo galiojimo laikotarpiu
 • Leidimas gyventi Lietuvoje palengvina vizų gavimą į tokias šalis kaip JAV, Kanada, Didžioji Britanija, Australija
 • Suteikia tokias pat socialines garantijas, kaip ir Lietuvos piliečiams: nedarbingumo pašalpa, vaiko gimimo pašalpa, medicina, mokslas ir pan., išskyrus politines teises
 • Asmenims, turintiem leidimą gyventi Lietuvoje komercinės veiklos pagrindu (IĮ ar UAB) suteikiama teisė įsigyti automobilį su galimybe jį eksploatuoti už Europos Sąjungos ribų

Privalomi dokumentai leidimui laikinai gyventi Lietuvoje, išsaugojus teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę

 • Prašymas
 • Užsieniečio nuotrauka
 • Galiojantis kelionės dokumentas ir jo kopija (jis turi galioti ne mažiau kaip tris mėnesius iki leidimo laikinai gyventi galiojimo laiko pabaigos)
 • Teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimą arba Migracijos departamento sprendimą, kuriuo jis pripažintas išsaugojusiu teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę, arba dokumentus, įrodančius, kad išsaugojo teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę
 • Kiti dokumentai

Privalomi dokumentai leidimui laikinai gyventi Lietuvoje, esant lietuvių kilmės užsieniečiui

Lietuvių kilmę patvirtinantis dokumentas

Privalomi dokumentai leidimui laikinai gyventi Lietuvoje, esant šeimos susijungimo atvejui

 • Prašymas
 • Užsieniečio nuotrauka
 • Galiojantis kelionės dokumentas ir jo kopija (jis turi galioti ne mažiau kaip tris mėnesius iki leidimo laikinai gyventi galiojimo laiko pabaigos)
 • Lietuvos Respublikos piliečio ar užsieniečio, turinčio leidimą gyventi, galiojantis asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (asmens tapatybės kortelė, Lietuvos Respublikos pasas ar leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje) ir jo kopiją
 • Giminystės ryšį patvirtinantys dokumentai (santuokos ir (arba) gimimo liudijimą) ir jų kopijos
 • Pragyvenimo šaltinį patvirtinantis dokumentas bei dokumentai apie užsieniečio gyvenamąją patalpą Lietuvos Respublikoje
 • Kiti dokumentai

Privalomi dokumentai leidimui laikinai gyventi Lietuvoje, kai asmuo ketina dirbti

 • Prašymas
 • Užsieniečio nuotrauka
 • Galiojantis kelionės dokumentas ir jo kopija (jis turi galioti ne mažiau kaip tris mėnesius iki leidimo laikinai gyventi galiojimo laiko pabaigos)
 • Priimančios užsienietį įmonės registracijos pažymėjimas ir jo kopiją
 • Darbdavio tarpininkavimo raštas
 • Leidimą dirbti ir jo kopija
 • Darbo sutartis
 • Dokumentas apie pragyvenimo lėšas
 • Pažyma apie darbo užmokestį
 • Dokumentai apie gyvenamą patalpą
 • Kiti dokumentai

Privalomi dokumentai leidimui laikinai gyventi Lietuvoje, ketinant dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą

 • Darbdavio įsipareigojimas įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį
 • Sprendimas dėl užsienio kvalifikacijos akademinio pripažinimo

Privalomi dokumentai leidimui laikinai gyventi Lietuvoje, kai ketinant užsiimti teisėta teikla

 • Prašymas
 • Užsieniečio nuotrauka
 • Galiojantis kelionės dokumentas ir jo kopija (jis turi galioti ne mažiau kaip tris mėnesius iki leidimo laikinai gyventi galiojimo laiko pabaigos)
 • Priimančios užsienietį įmonės registracijos pažymėjimas ir jo kopiją
 • Įmonės tarpininkavimo raštas
 • Įmonės pelno (nuostolio) deklaraciją už praeitus metus
 • Darbo sutartis
 • Pažymą apie darbo užmokestį
 • Dokumentas apie pragyvenimo lėšas
 • Dokumentai apie gyvenamą patalpą
 • Kiti dokumentai