Mes teiskiame visas teisnes paslaugas Jums ir Jūsų įmonei.

LAW EXPERT
Visos nekilnojamo turto paslaugos

Aš galiu Jusms profesionaliai, geriausia kaina,
parduoti ar išnuomoti Jūsų nekilnojamąjį turtą.
WWW.NTMAPS.LT
Mes kuriame tinklapius, el. parduotuves.
WWW.SITESEXPERT.LT

Labdaros ir paramos fondo steigimas

Labdaros ir paramos fondas – tai ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio pagrindiniai veiklos tikslai – labdaros arba/ir paramos bei kitokios pagalbos teikimas LR įstatymų nustatyta tvarka fiziniams ir juridiniams asmenims mokslo, kultūros, švietimo, meno, religijos, sporto, sveikatos apsaugos, socialinės globos ir rūpybos, aplinkos apsaugos ir kitose visuomenei naudingomis ir nesavanaudiškomis pripažįstamose srityse.

Pagrindiniai labdaros ir paramos forndo steigimo ir veiklos principai

 • Tai ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo
 • Tikslas – labdaros arba/ir paramos bei kitokios pagalbos teikimas LR įstatymų nustatyta tvarka fiziniams ir juridiniams asmenims mokslo, kultūros, švietimo, meno, religijos, sporto, sveikatos apsaugos, socialinės globos ir rūpybos, aplinkos apsaugos ir kitose visuomenei naudingomis ir nesavanaudiškomis pripažįstamose srityse

Labdaros ir paramos fondo steigėjai (dalininkai)

 • Fondo steigėjai gali būti fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys, sudarę fondo steigimo sutartį ir iki fondo įregistravimo Juridinių asmenų registre įsipareigoję skirti fondui įnašus pinigais ar turtu
 • Fondo steigėjai nuo Fondo įregistravimo juridinių asmenų registre tampa jo dalininkais

Labdaros ir paramos fondo valdymo organai

 • Labdaros ir paramos fondas turi turėti visuotinį dalininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą – vadovą
 • Labdaros ir paramos fonde gali būti sudaromas kolegialus valdymo organas: taryba, valdyba

Labdaros ir paramos fondo pelnas

 • Fondui yra draudžiama mokėti Fondo steigėjui ar nariui išmokas iš pelno dalies, skirstyti Fondo turtą ir lėšas, įskaitant pelną, Fondo dalininkams ir valdymo organų nariams, išskyrus atvejus kai mokamas darbo užmokestis ir kitais įstatymų nustatytais atvejais

Teisinis reglamentavimas

Labdaros ir paramos fondo steigimo ir veiklos principus reglamentuoja LR civilinis kodeksas (Antroji knyga) ir Labdaros ir paramos fondų įstatymas

Privalomi dokumentai steigiant Labdaros ir paramos fondą

 • Steigimo sutartis (aktas)
 • Įstatai
 • Protokolas
 • Kiti dokumentai