Mes teiskiame visas teisnes paslaugas Jums ir Jūsų įmonei.

LAW EXPERT
Visos nekilnojamo turto paslaugos

Aš galiu Jusms profesionaliai, geriausia kaina,
parduoti ar išnuomoti Jūsų nekilnojamąjį turtą.
WWW.NTMAPS.LT
Mes kuriame tinklapius, el. parduotuves.
WWW.SITESEXPERT.LT

Įstatinio kapitalo didinimas

Įstatinis kapitalas didinamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu išleidžiant naujas akcijas arba padidinant išleistų akcijų nominalią vertę. Įstatinis kapitalas laikomas padidintu tik įregistravus pakeistus bendrovės įstatus juridinių asmenų registre.

Įstatinio kapitalo didinimo būdai

 • Išleidžiant papildomas akcijas
 • Didinant akcijų nominalią vertę

Jei įstatinis kapitalas didinamas papildomais įnašais, tokiu atveju yra privalomai išleidžiamos papildomos akcijos. Įstatinį kapitalą bendrovė gali didinti tik tuomet, kai visiškai apmokėtas jos įstatinis kapitalas.

Jei įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų (nepaskirstytojo pelno / akcijų priedų / rezervų), tokiu atveju galima pasirinkti vieną iš dviejų variantų: išleisti papildomas akcijas ar didinti akcijų nominalią vertę. Sprendimą padidinti įstatinį kapitalą iš bendrovės lėšų priima visuotinis akcininkų susirinkimas, vadovaudamasis bendrovės finansine atskaitomybe. Jei bendrovės balanse įrašyti nuostoliai, įstatinį kapitalą galima didinti tik iš perkainojimo rezervo.

Verta atsiminti

 • Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu
 • Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas išleidžiant naujas akcijas arba padidinant išleistų akcijų nominalią vertę
 • Didinti įstatinį kapitalą bendrovė gali tik tuomet, kai visiškai apmokėtas įstatinis kapitalas
 • Pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų gali bendrovės akcininkai
 • Įstatinis kapitalas laikomas padidintu tik įregistravus pakeistus bendrovės įstatus juridinių asmenų registre
 • Kol pakeisti įstatai neįregistruoti juridinių asmenų registre, akcijas pasirašęs asmuo neturi teisės jų perleisti tretiesiems asmenims
 • Jeigu bendrovės balanse įrašyti nuostoliai, įstatinį kapitalą galima didinti tik iš perkainojimo rezervo

Privalomi dokumentai didinant įstatinį kapitalą

 • Sprendimas padidinti įstatinį kapitalą
 • Įstatai
 • Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys (tik esant tam tikroms sąlygoms)
 • JAR formos
 • Akcijų pasirašymo sutartis
 • Kiti dokumentai