Mes teiskiame visas teisnes paslaugas Jums ir Jūsų įmonei.

LAW EXPERT
Visos nekilnojamo turto paslaugos

Aš galiu Jusms profesionaliai, geriausia kaina,
parduoti ar išnuomoti Jūsų nekilnojamąjį turtą.
WWW.NTMAPS.LT
Mes kuriame tinklapius, el. parduotuves.
WWW.SITESEXPERT.LT

Įmonių reorganizavimas, atskyrimas

Įmonių reorganizavimas - tai juridinio asmens pasibaigimas, kai juridinio asmens veikla nesibaigia, bet kartu su turtu pereina kitam juridiniam asmeniui. Įmonių reorganizavimo metu likvidavimo procedūros nėra atliekamos, kadangi juridinio asmens veikla bei turtas pereina kitiems juridiniams asmenims.

Įmonių atskyrimas – tai procesas panašus į įmonių reorganizavimą, tačiau šiuo atveju juridinis asmuo nepasibaigia ir toliau tęsia savo veiklą. Nuo veikiančio juridinio asmens, kuris ir toliau tęsia savo veiklą, yra tik atskiriama dalis teisių, pareigų ir turto, bei tuo pagrindu įkuriami vienas ar keli nauji juridiniai asmenys.

Įmonių reorganizavimo būdai

Įmonės reorganizavimas gali būti atliekamas jungimo būdu. Šis būdas savo ruožtu skirstomas į:

 • prijungimą – vieno ar daugiau juridinių asmenų prijungimas prie kito veikiančio juridinio asmens
 • sujungimą – dviejų ar daugiau juridinių asmenų susivienijimas į naują juridinį asmenį

Įmonės reorganizavimas gali būti atliekamas skaidymo būdu. Šis būdas savo ruožtu skirstomas į:

 • išdalijimą – vieno juridinio asmens teisių ir pareigų išdalijimas kitiems veikiantiems juridiniams asmenims
 • padalijimą – vieno juridinio asmens pagrindu įsteigimas naujų dviejų ar daugiau juridinių asmenų

Įmonių reorganizavimo procedūra

 • Priimamas sprendimas inicijuoti reorganizavimą
 • Parengiamos reorganizavimo sąlygos
 • Parengiami steigimo dokumentų projektai
 • Įstatymų nustatytais atvejais rengiamos reorganizavimo ataskaitos
 • Įstatymų nustatytais atvejais reorganizavimo sąlygos įvertinamos audito įmonės
 • Viešai paskelbiama apie parengtas reorganizavimo sąlygas
 • Juridinių asmenų registre įregistruojami reorganizuojamų ir dalyvaujančių reorganizavime juridinių asmenų statusai
 • Parengiami pranešimai apie esminius turto, teisių ir prievolių pasikeitimus nuo reorganizavimo sąlygų sudarymo iki dalyvių susirinkimų, kuriuose tvirtinamos reorganizavimo sąlygos
 • Įvyksta dalyvių susirinkimai, kuriuose tvirtinamos reorganizavimo sąlygos ir priimami arba pakeičiami juridinių asmenų steigimo dokumentai
 • Sudaromas balansas
 • Juridinių asmenų registre įregistruojami sprendimai, kuriais patvirtintos reorganizavimo sąlygos
 • Dokumentai tvirtinami pas notarą
 • Juridinių asmenų registrui ir pateikiami dokumentai tolesnei registracijai
 • Iš Juridinių asmenų registro atsiimami įregistruoti dokumentai
 • Pagal reorganizavimo dienos duomenis sudaromas balansas
 • Reorganizuotų bendrovių turtas, teisės ir pareigos perduodamas po reorganizavimo veiksiančioms bendrovėms, taip pat viešuose registruose perregistruojamas (perrašomas) registruotinas turtas

Privalomi dokumentai

 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • Reorganizavimo sąlygos
 • Vieši pranešimai spaudoje ir kiti su tuo susiję dokumentai
 • Pažyma dėl kreditorinių reikalavimų
 • Protokolai, kuriais nutariama dėl reorganizavimo ir kitų salygų
 • Steigimo dokumentai
 • JAR formos
 • Kiti dokumentai (priklausomai nuo reorganizuojamo juridinio asmens ypatumų).