Mes teiskiame visas teisnes paslaugas Jums ir Jūsų įmonei.

LAW EXPERT
Visos nekilnojamo turto paslaugos

Aš galiu Jusms profesionaliai, geriausia kaina,
parduoti ar išnuomoti Jūsų nekilnojamąjį turtą.
WWW.NTMAPS.LT
Mes kuriame tinklapius, el. parduotuves.
WWW.SITESEXPERT.LT

Įmonių likvidavimas

Įmonės likvidavimas – tai juridinio asmens veiklos pabaiga, kuomet jo veikla nutrūksta, juridinis asmuo išregistruojamas iš juridinių asmenų registro, o jo teisės ir pareigos niekam kitam nepereina.

Įmonės likvidavimo būdai

 • Savanoriškas – visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą nutraukti įmonės veiklą
 • Priverstinis

Priverstinis likvidavimas atliekamas šiais atvejais

 • Likvidavimas atliekamas pasibaigus laikotarpiui, kuriam buvo įsteigtas juridinis asmuo
 • Likvidavimas sumažėjus juridinio asmens dalyvių skaičiui mažiau nei įstatymų leidžiamas minimumas
 • Likvidavimas teismui ar kreditorių susirinkimui priėmus sprendimą likviduoti bankrutavusį juridinį asmenį
 • Likvidavimas teismui priėmus sprendimą likviduoti juridinį asmenį, jei jo veikla yra netinkama
 • Likvidavimas teismui priėmus nutartį likviduoti juridinį asmenį VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro iniciatyva
 • Likvidavimas teismui pripažinus juridinį asmenį neteisėtai įsteigtu

Likvidavimo procedūra

 • Priimamas sprendimas likviduoti juridinį asmenį bei paskiriamas likvidatorius
 • Sudaromas likvidavimo laikotarpio pradžios balansas
 • Paskelbiamas viešai įmonės likvidavimas
 • VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre įregistruojamas likviduojamo juridinio asmens statusas
 • Valstybinė mokesčių inspekcija atlieka likviduojamo juridinio asmens patikrinimus
 • Juridinis asmuo išregistruojamas iš pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtojų registro
 • Nutraukiamos darbo sutartys su darbuotojais, vyksta atsiskaitymas su jais
 • Pateikiamos likvidavimo pradžios mokesčių deklaracijos
 • Sumokamos socialinio, sveikatos draudimo įmokos, baudos, delspinigiai
 • Baigiami vykdyti juridinio asmens sandoriai
 • Atsiskaitoma su kreditoriais
 • Išregistruojamas kasos aparatas
 • Sunaikinami nepanaudoti specialių apskaitos dokumentų blankai
 • Pateikiamos juridinio asmens veiklos laikotarpio pabaigos mokesčių deklaracijos
 • Juridinio asmens dalyviams paskirstomas likęs juridinio asmens turtas, surašomi jo perdavimo aktai
 • Uždaromos sąskaitos bankuose
 • Atliekami visi kiti įstatymuose numatyti privalomi atlikti veiksmai
 • Sudaromas juridinio asmens veiklos laikotarpio pabaigos balansas
 • Sunaikinamas likviduojamo juridinio asmens antspaudas
 • Juridinio asmens dokumentai atiduodami saugoti archyvui
 • Surašomas likvidavimo aktas
 • Vykstama į VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registrą ir pateikiamas prašymas dėl juridinio asmens išregistravimo

Kreditorių reikalavimų tenkinimo eilė

 • Pirmiausia tenkinami likviduojamo juridinio asmens turto įkeitimu užtikrinti reikalavimai
 • Pirmąja eile – tenkinami darbuotojų reikalavimai, susiję su darbo santykiais; reikalavimai atlyginti žalą dėl suluošinimo ar kitokio sveikatos sužalojimo, susirgimo profesine liga arba žuvus dėl nelaimingo atsitikimo darbe; taip pat fizinių asmenų reikalavimai apmokėti už perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją
 • Antrąja eile – tenkinami reikalavimai dėl mokesčių bei kitų įmokų į biudžetą ir dėl privalomojo valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų; dėl užsienio paskolų, kurioms suteikta valstybės arba Vyriausybės garantija
 • Trečiąja eile – tenkinami visi likę kreditorių reikalavimai