Mes teiskiame visas teisnes paslaugas Jums ir Jūsų įmonei.

LAW EXPERT
Visos nekilnojamo turto paslaugos

Aš galiu Jusms profesionaliai, geriausia kaina,
parduoti ar išnuomoti Jūsų nekilnojamąjį turtą.
WWW.NTMAPS.LT
Mes kuriame tinklapius, el. parduotuves.
WWW.SITESEXPERT.LT

Dokumentų ruošimas įmonėms

Plėtojant verslą ar norint jį pradėti privaloma rengti daugybę dokumentų. Reikalavimai dokumentuoti tam tikrus procesus ir veiksmus, vykdomus įmonėje, yra numatyti įvairiuose teisės aktuose. Tai neatsiejama šiuolaikinio verslo dalis. Netinkamai parengtas ir įformintas vienas ar kitas dokumentas gali sukelti neigiamų padarinių.

Rengiame visus įmonėms reikalingus dokumentus

 • Vidaus darbo tvarkos taisykles
 • Pareiginius nuostatus
 • Įsakymus
 • Darbo sutartis
 • Dokumentus įstatiniam kapitalui didinti
 • Dokumentus įstatiniam kapitalui mažinti
 • Materialinės atsakomybės sutartis
 • Organizuojame juridinių asmenų akcininkų, dalininkų, narių ir dalyvių susirinkimus, ruošiame darbotvarkes, sprendimų projektus, teisės aktų nustatyta tvarka užtikriname tinkamą paskelbimą bei juridinio asmens dalyvių informavimą apie šaukiamą susirinkimą
 • Vedame susirinkimus, konsultuojame, surašome protokolus bei registruojame juos teisės aktų nustatyta tvarka
 • Rengiame akcijų perleidimo ir dalininko teisių perleidimo sutartis, konsultuojame akcininkų ir dalininkų teisių perleidimo klausimais
 • Rengiame bei administruojame akcijų apskaitos dokumentus
 • Rengiame darbo sutartis ir darbuotojų pareiginius nuostatus
 • Rengiame įgaliojimus, prokūras bei kitus juridinio asmens veiklai reikalingus teisinius dokumentus
 • Kitus dokumentus