Mes teiskiame visas teisnes paslaugas Jums ir Jūsų įmonei.

LAW EXPERT
Visos nekilnojamo turto paslaugos

Aš galiu Jusms profesionaliai, geriausia kaina,
parduoti ar išnuomoti Jūsų nekilnojamąjį turtą.
WWW.NTMAPS.LT
Mes kuriame tinklapius, el. parduotuves.
WWW.SITESEXPERT.LT

Daugiabučio namo savininkų bendrijos steigimas

Daugiabučio namo savininkų bendrija – tai ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis juridinis asmuo, įsteigtas naudoti, valdyti, prižiūrėti bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektus arba juos sukurti bendrijos narių poreikiams, arba tenkinti kitus bendruosius poreikius

Daugiabučio namo savininkų bendrijos steigimo ir veiklos principai

  • Tai privatusis ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo
  • Daugiabučio namo savininkų bendrija negali būti įmonių steigėja ir verstis kita veikla, nesusijusia su daugiabučio namo valdymu, bendrojo naudojimo objektų ir jam priskirto žemės sklypo naudojimu, priežiūra ir tvarkymu

Daugiabučio namo savininkų bendrijos steigėjai

Daugiabučio namo savininkų bendrijos steigimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas daugiabučio namo patalpų savininkas ar jų grupė, taip pat savivaldybės administracijos direktorius ar už namo priežiūrą atsakinga įmonė, įstaiga, organizacija

Daugiabučio namo savininkų bendrijos valdymo organai

  • Daugiabučio namo savininkų bendrijos valdymo organai yra bendrijos narių susirinkimas, valdyba ir (arba) bendrijos pirmininkas
  • Daugiabučio namo savininkų bendrijoje vidaus kontrolės funkcijai atlikti bendrijoje sudaroma revizijos komisija arba išrenkamas revizorius

Teisinis reglamentavimas

Daugiabučių namų savininkų bendrijos steigimo ir veiklos principus reglamentuoja LR civilinis kodeksas (Antroji knyga) ir Daugiabičių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas

Privalomi dokumentai steigiant Daugiabučio namo savininkų bendriją

  • Protokolas
  • Įstatai
  • Steigėjų sąrašas ir duomenys apie juos
  • Steigimo sutartis
  • Kiti dokumentai