Civilinių bylų nagrinėjimas vyks sklandžiau

Įteisinamas naujas procesinių dokumentų civilinėse bylose įteikimo būdas, nuo kurio priklausys greitesnis bylų nagrinėjimo procesas. Iki šiol buvo privaloma asmeniui tiesiogiai įteikti procesinius dokumentus jo gyvenamoje ar darbo vietoje, o dabar apie šiuos dokumentus bus galima informuoti pranešimu. 

Šiandien Vyriausybės posėdyje priimtu nutarimu patvirtinta procesinių dokumentų civilinėse bylose įteikimo tvarka, kuria remiantis bus įgyvendinamos nuo liepos 1 d. įsigaliojančios Civilinio proceso kodekso nuostatos.

„Naujas procesinių dokumentų įteikimo būdas siaurina galimybes sąmoningai vengti dokumentų priėmimo ir tuo vilkinti bylų nagrinėjimo procesą, – pabrėžia teisingumo viceministras Paulius Griciūnas. – Tikimės, kad dabar šis procesas bus sklandesnis, o civilinės bylos bus išnagrinėtos greičiau“.

Numatyta, kad nepavykus procesinių dokumentų įteikti tiesiogiai adresatui, jo deklaruotoje gyvenamojoje vietoje bus paliktas specialios formos pranešimas dėl dokumentų atsiėmimo. Dokumentai atitinkamame pašto skyriuje bus saugomi 30 dienų. Pasibaigus šiam terminui, jie bus laikomi įteiktais nepriklausomai nuo to, ar asmuo juos atsiims.

Ši Vyriausybės nustatyta tvarka taip pat detaliai reglamentuos procesinių dokumentų įteikimą civilinėse bylose tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims.