Mes teiskiame visas teisnes paslaugas Jums ir Jūsų įmonei.

LAW EXPERT
Visos nekilnojamo turto paslaugos

Aš galiu Jusms profesionaliai, geriausia kaina,
parduoti ar išnuomoti Jūsų nekilnojamąjį turtą.
WWW.NTMAPS.LT
Mes kuriame tinklapius, el. parduotuves.
WWW.SITESEXPERT.LT

Asociacijos steigimas

Asociacija – savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus. Pavadinime gali būti žodžiai „asociacija“, „visuomeninė organizacija“, „susivienijimas“, „konfederacija“, „sąjunga“, „draugija“ ar kiti.

Pagrindiniai asociacijos steigimo ir veiklos principai

 • Asociacija – savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo
 • Asociacijos tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus
 • Asociacijos pavadinime gali būti žodžiai „asociacija“, „visuomeninė organizacija“, „susivienijimas“, „konfederacija“, „sąjunga“, „draugija“ ar kiti

Asociacijos steigėjai (nariai)

 • Steigėjais gali būti 18 metų sulaukę fiziniai ir/ar juridiniai asmenys, sudarę steigimo sutartį
 • Asociacijų, kurių veikla susijusi su vaikų ir jaunimo poreikiais, nariais gali būti ir jaunesni kaip 18 metų asmenys
 • Minimalus asociacijos steigėjų (narių) skaičius yra 3

Asociacijos valdymo organai

 • Asociacija privalo turėti vienasmenį valdymo organą bei visuotinį narių susirinkimą ar kitą organą, pvz. konferenciją, suvažiavimą, kongresą, asamblėją ir pan

Teisinis reglamentavimas

Asociacijos steigimo ir veiklos principus reglamentuoja LR civilinis kodeksas (Antroji knyga) ir Asociacijų įstatymas

Privalomi dokumentai steigiant asociaciją

 • Steigimo sutartis
 • Įstatai
 • Steigiamojo susirinkimo protokolas
 • JAR formos
 • Kiti dokumentai pagal individuacią situaciją