Akcijų perleidimo, paskolų ir vekselių reglamentavimo pakeitimai

Nuo 2015-01-01 įsigaliojo įstatymas dėl civilinio kodekso pakeitimų, kuris praplėsdamas sąrašą sandorių, kuriuos privalomai tvirtina notarai. Naujasis įstatymas numato, jog uždarųjų akcinių bendrovių akcininkai, parduodami savo akcijas, kurios sudaro 25 procentus ar daugiau visų akcijų įmonėje, turės sandorį patvirtinti notariškai. Be to, net parduodami mažiau akcijų, bet už kainą, didesnę, nei 14 500 eurų (apie 50 000 litų), akcininkai taip pat privalės kreiptis į notarą.

Už sutarties tvirtinimą taip pat teks sumokėti nuo 0,4 iki 0,5 proc. perleidžiamų akcijų vertės dydžio notarinį atlyginimą. Be to, papildomų nepatogumų kils tais atvejais, kai UAB akcijų perleidimo sutartis sudaroma su užsienio subjektu, kadangi šalys turės atvykti pasirašyti sutarties į notaro biurą. Jei akcijų pirkimo-pardavimo sutartis bus sudaroma užsienio kalba, taip pat reikės pateikti dokumentų vertimus į lietuvių kalbą.

Notarinės formos reikalavimas bus taikomas tik sudarant UAB akcijų pirkimo-pardavimo sutartis. Perleidžiant akcinės bendrovės akcijas, kaip ir pagal dabar galiojantį teisinį reguliavimą, notariškai tvirtinti sutarčių nebus privaloma.

Įstatymų pakeitimai taip pat numato, kad notariškai turės būti tvirtinamos ir akcijų pasirašymo sutartys tais atvejais, kai visa ar dalis pasirašytų akcijų emisijos kainos apmokama nepiniginiu įnašu – nekilnojamuoju turtu.

Taip pat buvo padaryti įstatymo pakeitimai, susiję su paskolomis. Jei asmuo norės suteikti 3000 Eur (apie 10 300 litų) viršijančią paskolą, sandoris taip pat, skirtingai nei iki šiol, turės būti notariškai patvirtintas. Šis reikalavimas bus taikomas tiek fizinių, tiek juridinių asmenų sudaromoms paskolų sutartims.

Priimtame įstatyme taip pat numatyta, notarinė forma privaloma ir vekseliams, kai jie išduodami fizinio asmens arba ūkio subjekto, tvarkančio apskaitą pagal supaprastintos apskaitos taisykles (pavyzdžiui, individualios įmonės, ūkininkai) ir vekselio vertė viršija 3 000 eurų (apie 10 300 litų).